Parochie Christus Koning
gemeente Zundert

Logo ontwerp
In de regio Zundert werden 3 oude parochies gefuseerd tot 1. Aan ons werd gevraagd de 3 partijen tot 1 te smeden met een gloednieuw logo. Het uitgangspunt voor het logo is het beeld van Christus koning in Almada bij Lissabon. Het beeld is voor ons de basis geweest voor de vormgeving .

Het logo diende de volgende aspecten te hebben:  verenigen, verbinden, omarmen, vergevingsgezindheid, nederigheid, dienstbaarheid en openheid.

De gewenste aspecten hebben we zo goed mogelijk terug laten komen. Het Christus koningsbeeld uit Lissabon (foto hier rechts, aangeleverd door de klant) vult al vele aspecten in. De overige aspecten zijn uit de kroon, wereldbol (rechterhand) en de scepter (linkerhand) te halen.

Meer projecten

Menu